8/15/13

എന്റെ പുസ്തകം, ടെറസ്സിലെ കൃഷിപാഠങ്ങൾ

കർഷകദിനത്തിൽ എന്റെ പഞ്ചായത്തിലെ (ചെമ്പിലോട്) കർഷകർക്കുമുന്നിൽവെച്ച് കൃഷിപാഠങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

8/1/13

കരിമഷിപോലെ കറുപ്പൻ തേൻ‌കിളി

വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ തൂക്കിയിട്ട കമ്പിയിൽ കൂട് കൂട്ടാനായി വന്ന കറുപ്പൻ തേൻ‌കിളി. 

ടിവിയിലെ മിനി (മൂന്നാം ഭാഗം)

ഞാന്‍ ആരായിരുന്നു ?

My photo
കണ്ണൂര്‍/kannur, കേരളം/kerala, India
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ഇതുവരെയുള്ള ഫോട്ടോകള്‍

ഇതിലെ വന്നുപോയവര്‍

മിനിയുടെ പുസ്തകം

മിനിയുടെ പുസ്തകം
ടെറസ്സിലെ കൃഷിപാഠങ്ങൾ

പുസ്തകം VPP ആയി ലഭിക്കാൻ

പുസ്തകം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ,,,‘പോസ്റ്റൽ പിൻ‌കോഡ്സഹിതം അഡ്രസ്സ്’ Souminik@gmail.com എന്ന ഐഡിയിൽ മെയിൽ ചെയ്യുകയോ, Facebook ൽ Ks Mini യുടെ പേജിൽ മെസേജ് അയക്കുകയോ, 9847842669ൽ എസ്.എം.എസ് അയക്കുകയോ ചെയ്യുക. പുസ്തകവില 70+ വി.പി.പി.ചാർജ്ജ് 24= 90രൂപ പുസ്തകം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കൊടുത്താൽമതി.

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP