9/23/13

സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത്

ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം; അവർക്കത് മതി.

9/15/13

തിരുവോണ ആശംസ 2013

തിരുവോണാശംസകൾ

ഓണസദ്യയുണ്ട് വിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് തിരുവോണനാളിലെ നർമ അനുഭവം പഴയ പോസ്റ്റ് വായിച്ച് ചിരിക്കാൻ: ഇവിടെയുണ്ട്

9/7/13

അത്തം വന്നേയ്

അത്തം വന്നു,, കുറുന്തോട്ടി പൂവുമായ്

9/2/13

തറ പറ പന

തറ
പറ
പന

ടിവിയിലെ മിനി (മൂന്നാം ഭാഗം)

ഞാന്‍ ആരായിരുന്നു ?

My photo
കണ്ണൂര്‍/kannur, കേരളം/kerala, India
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ഇതുവരെയുള്ള ഫോട്ടോകള്‍

ഇതിലെ വന്നുപോയവര്‍

മിനിയുടെ പുസ്തകം

മിനിയുടെ പുസ്തകം
ടെറസ്സിലെ കൃഷിപാഠങ്ങൾ

പുസ്തകം VPP ആയി ലഭിക്കാൻ

പുസ്തകം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ,,,‘പോസ്റ്റൽ പിൻ‌കോഡ്സഹിതം അഡ്രസ്സ്’ Souminik@gmail.com എന്ന ഐഡിയിൽ മെയിൽ ചെയ്യുകയോ, Facebook ൽ Ks Mini യുടെ പേജിൽ മെസേജ് അയക്കുകയോ, 9847842669ൽ എസ്.എം.എസ് അയക്കുകയോ ചെയ്യുക. പുസ്തകവില 70+ വി.പി.പി.ചാർജ്ജ് 24= 90രൂപ പുസ്തകം വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കൊടുത്താൽമതി.

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP